W zakresie serwisu sprzętu wiertniczego oferujemy:

 - Przeglądy narzędzi wiertniczych zgodnie z: normami PN, standardem DS-1TM opartym o normy API oraz wewnętrznymi kryteriami zleceniodawcy:
     - Badania defektoskopowe.
     - Badanie stanu połączeń gwintowych.
     - Pomiar geometrii.

 - Przegląd przewodu wiertniczego z wykorzystaniem Tuboscope'u SV-III do badania defektoskopowego calizny rury.

 - Regenerację narzędzi wiertniczych:
     - Elewatory.
     - Kliny.
     - Klucze.

 - Przeglądy i naprawę sprzętu do wierceń kierunkowych:
     - Silników wiertniczych (turbowiert).
     - Amortyzatorów.
     - Nożyc.
     - Akceleratorów itp...

 - Przeglądy defektoskopowe urządzeń wiertniczych.

 -Regenerację połączeń gwintowych

Każdy badany przez nas element otrzymuje certyfikat zgodności z przyjętym kryterium przeglądu.


Badanie profilu gwintu   Badanie przewodu wiertniczego   Badanie MT haka   Badanie MT elewatora  Badanie przewodu wiertniczego przy pomocy Tuboscope SV-III  

Certyfikaty: TUV Rheinland, TH HILL,

Copyright 2008 SerwNaft-Kraków Serwis i Defektoskopia Sprzętu Wiertniczego Sp. z o.o.